torstai 24. maaliskuuta 2016

Mielikuvitus ja mahdolliset maailmat

Tuula Kukkonen, projektipäällikkö
SOTELIKA-alan erikoistumiskoulutustarpeiden
kartoittaminen -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

 
Tulevaisuus kiinnostaa meitä kaikkia. Joku kääntelee uudenvuoden tinaa, joku kortteja, ja kristallipallokin tuntuisi olevan joskus tarpeen. Jos lie maailman tulevaisuus monella tavoin tuntematon, niin on meillä sosiaali- ja terveysalallakin melkoinen työ koettaa ennakoida, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Koulutuksen tehtävänä on valmentaa tulevia ammattilaisia johonkin, mitä ei vielä ole olemassa: tulevaisuuden työelämään. Samalla kun koulutuksen tulee olla vahvasti kiinni tämän hetken työelämässä, sen tulisi olla myös kiinni tulevassa, ennakoida tulevaa. Ja kun on kyse alasta, joka on vahvasti kiinni ajassa ja heijastelee monin eri tavoin yhteiskunnallisia muutoksia, tulevaisuuden ennakointi ei ole kovinkaan yksinkertaista puuhaa.

Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi valtakunnallista sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan erikoistumiskoulutusten kehittämistyötä. Tavoitteena on käynnistää ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimiville erikoistumiskoulutuksia, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja vahvistavat alaamme muutosten keskellä. 

Tarvitaan eteenpäin katsomista: Kuinka lähellä olevat ja vielä tuntemattomat muutokset vaikuttavat alamme kehityssuuntiin? Mitä erikoisosaamista tarvitaan kymmenen vuoden kuluttua? Mitä oikeastaan tiedämme tulevasta?

Perehtyminen tulevaisuuden ennakointeihin, skenaarioihin ja trendeihin on tuottanut ravistelevan havainnon. Jo muutaman vuoden takaiset visioinnit tuntuvat tässä ajassa toisaalta vierailta - niiden perusteet ovat jo ehtineet muuttua - ja toisaalta liiankin tutuilta: Ne ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin eivätkä enää kerro tulevasta.

Tätä pohtiessa mieleeni muistui sosiologian klassikon C.W. Millsin ajatus mahdollisista maailmoista. Hänen mukaansa sosiologian tehtävä on tulkita inhimillisten ongelmien historiallisia ja rakenteellisia yhteyksiä. Tulkintoja tehdessään sosiologia tulee luoneeksi mahdollisia maailmoja. Käännyin Googlen puoleen tarkistaakseni, missä ajassa Mills näistä mahdollisista maailmoista  puhuikaan. Huomasin vuoden 2015 Sosiologipäivien teeman olleen ”Ajan merkit – mahdolliset maailmat”. Mills on siis jälleen ajankohtainen. Niin, hän kirjoitti teoksensa Sosiologinen mielikuvitus vuonna 1959. Kuulostaako jotenkin tutulta:

“Elämme levottomuuden ja välinpitämättömyyden aikaa, josta järki ja ymmärrys eivät tahdo saada otetta. Arvoihin ja uhkiin selvästi liittyvien pelkojen sijasta usein ilmenee epämääräisen ahdistuksen aiheuttamaa kurjuutta. Julkilausuttujen yhteiskunnallisten ongelmien sijasta tajuntaa takoo epämääräinen tunne, ettei kaikki ole oikein kohdallaan.”  

Mills kannustaa etsimään uusia näkökulmia arjen ilmiöihin ja tarkastelemaan yhteiskuntaa historiallisesti. Millaista sosiologista mielikuvitusta sitten tarvitaan tulevaisuuden ennakoinnissa? Millaisia ovat ne mahdolliset maailmat, jotka tästä ajasta käsin katsottuna näyttävät meitä odottavan?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti