torstai 4. kesäkuuta 2015

Ikäosaamista Itä-Suomesta


Arja Jämsén:

Itä-Suomi on Ikä-Suomi. Tämä tarkoittaa sitä, että väki täällä itäisessä Suomessa ikääntyy muita alueita “nopeammin” eli väestömäärässä ikäihmisten suhteellinen osuus kasvaa. Se tarkoittaa muutakin: Itä-Suomessa ja erityisesti Pohjois-Karjalassa ikääntymiseen liittyviin kysymyksiin on tartuttu uudella tavalla notkeasti ja ketterästi.

Pohjois-Karjalassa on ollut jo pitkään, vuosikymmenien ajan, harrastuneisuutta ja innostusta vanhustyön ja -palvelujen kehittämiseen. Erilaisten kansallisten hankerahoitusten aikakaudella kehittämisote vahvistui ja systematisoitui. EU:n myötä maakunnassa on ollut paljon myös kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämiskumppanuutta muun muassa Ruotsin, Färsaarten, Grönlannin ja Skotlannin kanssa.

Tältä vankalta yhteisen työn pohjalta syntyi ikäosaamisen käsite toukokuussa tasan kuusi vuotta sitten. Olimme ISOn ja muutaman Pohjois-Karjalan (nykyisin Karelia) ammattikorkeakoulun kollegan kanssa kirjoittamassa raporttia maakunnan vanhustyön kehittämisestä. Työn kuluessa tuli oivallus, että on kyse paljon enemmästä kuin vanhustyön ja -palvelujen kehittämisestä.

Tuli tunne, että olemme – kulunutta sanontaa käyttääkseni – todella ison asian äärellä. Palvelujen kehittämisen lisäksi on huomattava, että väen ikääntymisen myötä koko yhteiskunta muuttuu! Muutoksia ja uudistustarpeita nousee asumisessa, liikenteessä, kaupan eri toimialoilla, matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa, työelämässä ja niin edelleen. Koko yhteiskunta alkaa näyttää toiselta, kun sitä tarkastellaan ikääntymisen vinkkelistä: ei harmaalta, vaan moniväriseltä.

Toinen oivallus oli se, että Pohjois-Karjala on ikääntymisen edelläkävijä. Muu Eurooppa tulee usean vuosikymmenen viiveellä perässämme. Tätä kärkisijaa ei kannata hukata. On otettava etunoja myös kehittämiseen.

Näille uusille ajatuksille ja oivalluksille piti tietenkin myös löytää nimi. Ja löytyihän se: kyse on ikäosaamisen tarpeesta.

Ikäosaaminen on osoittautunut innostavaksi ja riittävän väljäksi käsitteeksi, johon voi tarttua eri suunnista. Karelia-ammattikorkeakoulu on nostanut ikäosaamisen yhdeksi strategiseksi painoalaksi. Ikäosaaminen näyttäytyy koulutuksessa monialaisena ja moniammatillisena alueena. Ikäosaamisen YAMK-tutkinto on seuraava iso askel tällä tiellä. Koulutus alkaa syksyllä 2015.

Ikäosaamisen edistämiseen tarvitaan jatkossakin kansainvälistä yhteistyötä. Opiksi otettavaa ja hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa WHO:n Global Age-Friendly Cities -strategioista, Englannin Ageing Well -ohjelmasta ja EU:n temaattisesta verkostosta AFE-INNOVNET.

Ikäosaamista on viety eteenpäin myös julkaisutoiminnalla. ISO ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat avainkumppaneina julkaisseet useita kokoomateoksia, joissa ikäosaamista on kuvattu monipuolisena ja monialaisena yhteistyönä. Kevätkaudella 2015 julkaistiin Sanomalehti Karjalaisessa kolumnisarja Terveisiä Ikä-Suomesta.