tiistai 25. elokuuta 2015

Perusterveydenhuollon yksikkö - alueellisen kehittämisen sentraalisantra
Anu Niemi, ylilääkäri
Perusterveydenhuollon yksikkö
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PKSSK

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä on jo pitkään luotettu alueellisen koordinaation ja kehittämisen mahdollisuuksiin. Vuonna 2002 perustettiin yleislääketieteen yksikkö. Sen toimenkuva oli pitkälti samanlainen kuin myöhemmin vuonna 2011 perustetun perusterveydenhuollon yksikön, jonka tehtävät määriteltiin vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa. 

Terveydenhuoltolain 35 §:n mukaan jokaisessa sairaanhoitopiirissä tulee olla perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus. Perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueen perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista ja täydennyskoulutusta. Lisäksi tehtäviin kuuluu huolehtia henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin myös sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Pohjois-Karjalassa yleislääketieteen yksikön vetäjänä toimi vuoteen 2011 asti sittemmin myös sairaalan johtajaylilääkärin tehtäviin siirtynyt yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Antti Turunen. Yksikön nimi muutettiin vuonna 2011 perusterveydenhuollon yksiköksi, ja sen vetäjänä toimii tätä nykyä yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Niemi.

Yksikkö on kohta liki 15 vuoden mittaisen olemassaolonsa aikana vakiinnuttanut asemansa maakunnallisena yhteistyöverkoston kokoonkutojana. Yksikön moniammatillisuutta  ja tukea perusterveydenhuoltoon on tietoisesti vahvistettu. Hoitotyön  asiantuntijuutta edustavat  kliininen hoitotyön asiantuntijat Tiina Romppanen ja Heli Heikkinen. Alueellisesta terveyden edistämisestä ja tutkimustyön kehittämistyöstä vastaa Itä-Suomen yliopisto  terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen, jonka työtilat  sijaitsevat myös perusterveydenhuollon yksikössä.  Alueellisen potilasturvallisuustyön sekä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat puolestaan potilasturvallisuuskoordinaattori Marita Maukonen ja preventiopsykologi Maarit Hamunen. 

Perusterveydenhuollon yksikön toiminnalle on ominaista verkostomainen työote. Työ sijoittuu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan eri toimijoiden, mukaan lukien sosiaalialan osaamiskeskukset, välimaastoon. Tämän vuoksi  Siun Sote -hankkeen alueellinen koordinointi  ja työ ruohonjuuritason toimijoiden kanssa on sijoittunut  perusterveydenhuollon yksikköön. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokehityksen näkökulmasta yksikön asiantuntemusta täydennettiin viime vuonna sosiaalialan osaamisella: Siun Sote -hankkeen projektipäällikkönä aloitti YTM sosiaalityöntekijä Heli Aalto.