torstai 14. tammikuuta 2021

Terveiset Etelä-Savosta!

Marika Huupponen kutsuu
kehittämään lastensuojelua yhdessä
Olen aloittanut LUMO-hankkeessa joulukuussa 2020 Etelä-Savon hanketyöntekijänä. LUMO tulee sanoista lastensuojelun uudistaminen monialaisesti. Hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Koulutukseltani olen YTM, sosiaalityöntekijä ja minulla on pitkä ura lastensuojelun ja sosiaalihuollon eri tehtävien parissa. Työskentelin ennen hanketta johtavana sosiaalityöntekijänä Sosterissa.

Elämme koronaepidemian keskellä haastavia aikoja. Olemme kaikki lukeneet uutisista, kuinka epidemia on vaikuttanut heikentävästi lapsiperheiden arkeen lisäämällä lapsiperheköyhyyttä, psyykkistä kuormitusta sekä pahoinvointia. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä ja kiireelliset sijoitukset ovat olleet valtakunnallisesti nousussa viime syksyn aikana, mikä kielii pahoinvoinnin kasvusta. Etelä-Savon lastensuojelullinen tilanne on tilastojen valossakin huolestuttava, sillä kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä suhteutettuna väkilukuun on ollut useamman vuoden maan suurimpia (1,8 % vuonna 2019/Sotkanet). 

Koen erityisen tärkeänä, että myös lastensuojeluun panostetaan: nyt jos koskaan se on tarpeen lapsiperheiden elinolosuhteiden parantamiseksi. LUMOssa kehitetään lastensuojelun monialaista yhteistyötä, jotta lapsi saa tarkoituksenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Perheiden ja lapsen osallisuutta tulee vahvistaa. Siksi meidän on tärkeää ottaa kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat mukaan lastensuojelun kehitystyöhön jo heti hankkeen alkumetreillä ja luoda mallit yhteiskehittämiselle. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sote- ja sivistystoimijoiden kanssa. Parhaimmillaan muutoksella päästään oikea-aikaiseen ja monialaiseen arviointiin ja pystytään hyödyntämään konsultaatiomahdollisuutta sovittujen rakenteiden avulla. Organisaatiotasolla yhteistyötä tekemällä päällekkäiset arviot poistuvat ja resurssia säästyy.

Lastensuojeluun on rantautunut systeeminen toimintamalli, jonka tavoitteena on pyrkiä pois perinteisestä ongelmakeskeisestä työskentelystä kohti ihmissuhdeperustaista työotetta. Lastensuojelussa luodaan suhdetta lapseen ja perheenjäseniin, työskentely on vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista. Systeeminen lastensuojelu on monialaista tiimityötä. Siinä otetaan käyttöön perheterapeuttinen lähestymistapa. Näin suuri työotteen muutos edellyttää onnistuakseen koko lastensuojelun ja tiimin kouluttamista uuteen toimintatapaan. Myös yhteistyökumppanit tarvitsevat perehdytystä työotteeseen. 

Mallin hyödyt asiakastyöhön ovat jo nähtävissä: työskentely on lisännyt luottamusta ja vahvistanut perheen toimintakykyä sekä tuonut uusia näkökulmia ja ratkaisuja perheen tilanteeseen. Toki myös pulmia on noussut esiin esimerkiksi ajankäytön, osaamisen vahvistamisen ja rakenteiden suhteen. Työskentelymalli on jo alkanut muovautua kiinteäksi osaksi Etelä-Savon lastensuojelun arkea. Tästä on hyvä jatkaa. 

Toivotan oikein hyvää vuotta 2021 kaikille ja olethan rohkeasti yhteydessä lastensuojelun kehittämisasioissa!

Marika Huupponen työskentelee LUMO-hankkeessa Etelä-Savon lastensuojelun kehittäjänä (yhteystiedot: marika.huupponen (at) essote.fi, p. 040 359 7659)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti