keskiviikko 9. elokuuta 2017

Tasa-arvon taju

 
Eeva Jokinen, professori, yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto

Nyt kun sote-uudistus on saanut vähän väljyyttä aikatauluun, on hyvä hetki saattaa myös uudistuksen sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus kuntoon. Suvaus on tasa-arvolain tarkoittama toimi, jolla viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri sukupuolten näkökulmasta ja luoda toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. Suvauksen tulee olla osa kaikkea yhteiskuntapolitiikkaa jo valmistelun aikana. Suvausta ei ole se, että kokeillaan, ja sitten katsotaan, miten kävi.
Sote-uudistuksesta on tehty lain edellyttämä arviointi. Siinä todetaan muun muassa, että henkilöstövaikutukset kohdistuvat ensisijassa naisiin, kyse kun on naisvaltaisesta alasta. Jos työnantaja vaihtuu, on mahdollista että työehdot huononevat. Ehkä juuri kaikkein naisvaltaisimmista tehtävistä, kuten toimistotyö, karsitaan väkeä. Uudistuksella saattaa olla miesten terveyttä ja hoitoon hakeutumista edistävää vaikutusta, jos se onnistuu ja palveluohjaus toimii. Naisille tullee aliedustus maakuntavaltuustoihin ja johtaviin tehtäviin. Naisyrittäjien asema heikentyy, kun tilaa avataan suurille tuottajille.
Arviointi on tehty, mutta sote-keskusteluista puuttuu tasa-arvon taju eli ymmärrys siitä, kuinka sukupuoli ohjaa toimiamme, jos emme puutu siihen tietoisesti. Tajua on harjoitettava koko ajan. Se ei ole asia joka hoituu teettämällä selvitys ja unohtamalla se sitten.
Usein sanotaan, että ”kun ei ole asiantuntemusta”. Tämä on huono argumentti, sillä suvaus on lopulta aika helppoa. Ohjeita löytyy. (Esim. http://stm.fi/valtavirtaistaminen.) Ensimmäinen ohje: aloita heti! Jos tasa-arvon taju herätellään liian myöhään, suvaus alkaa turhauttaa, koska on jo tehty vaikeasti peruttavia virheitä.
Suurin este suvaamiselle on tekosyy: se on muka joutavanpäiväistä, hukkaan käytettyä aikaa. Joidenkin mielestä se ei ole pelkästään joutavaa, vaan naurettavaa ellei peräti vaarallista pelleilyä. Ei ole.
Kaikkien tunnettujen yhteiskuntien toiminta edellyttää palkatonta toimintaa. Ilman hoivaamista, ruuan laittamista tai sosiaalisten taitojen opettamista eivät pyöri tehtaat, start up -yritykset eivätkä palvelut. Tämä useimmiten naisten kontolla oleva ja näkymättömäksi jäävä toiminta ja sen seuraus, sukupuolten työnjaon muka-luonnollisuus näkyy selvästi myös työmarkkinoilla. Sote-uudistus on mahdollisuus purkaa näitä syvään juurtuneita käytäntöjä. Suvaus näyttää puuttumisen paikkoja ja varoittaa vanhoihin uomiin juuttumisesta.
Kun tasa-arvon taju toimii, näkee samalla muidenkin yhteiskunnallisten erojen vaikutuksia: Miten vaikuttaa alue, ikä, seksuaalisuus, liikkuvuushistoria tai toimintakykyisyys? Miten eroja voi tasoittaa?
Sote-uudistus muuttaa alaa aivan varmasti. Sujuu se hyvin tai huonosti, joidenkin on hoidettava asiakkaat ja potilaat sen aikana ja jälkeen. Sote-aloilla nämä ”jotkut” ovat usein naisia. Suvaus auttaa pitämään huolen siitä, että heidän jaksamisestaan pidetään huolta ja heille maksetaan kunnollista palkkaa sukupuolesta riippumatta.  

1 kommentti:

  1. Uudistuksella saattaa olla miesten terveyttä ja hoitoon hakeutumista edistävää vaikutusta? Tämähän on erinomainen asia.

    VastaaPoista