keskiviikko 3. toukokuuta 2017

Robotiikka tulee palveluihin – huomioita Tanskanmaalta

Ari Tarkiainen työskentelee projektipäällikkönä Karelia-ammattikorkeakoulussa


Tanska on Euroopan johtavia maita digitaalisaation edistämisessä ja käyttöönotossa. Maa on osoittanut ketteryytensä erityisesti sote-palvelujen potilastietojärjestelmien ja robotiikan kehittämisessä. Tanskassa on laadittu kansallinen robottistrategia, jolla se pyrkii Euroopan johtavaksi palvelurobotiikan maaksi.
Tavoitteena on siirtyä potilas- ja asiakaskeskeiseen palvelutarjontaan. Siinä on keskeistä irrottautua ammattilaisten muodostamista rakenteista ja korvata ne prosessilähtöisyydellä. Tanskassa on luotu valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuuri, aluetietojärjestelmä. Maakunnalliset potilastietokannat voidaan vähitellen siirtää koko maan kattavaksi yhtenäiseksi potilastietojärjestelmäksi. 
Tanska on panostanut myös teknologiaa hyödyntäviin toiminnanohjaus‐ ja logistiikkajärjestelmiin. Ne mahdollistavat uudenlaisen johtamisen ja paremman tilannekuvan muodostamisen potilasvirroista, hoidon kiireellisyydestä ja muista hoitotapahtumaan liittyvistä reunaehdoista. Ne tukevat moniammatillista yhteistoimintaa ja päätöksentekoa sekä tuovat tehokkuutta.
Osallistuin huhtikuussa Robobisnes-hankkeen Tanskan matkalle. Vierailimme Odensessa, jota pidetään teollisuusrobotiikan ja palvelurobotiikan edelläkävijänä. Tanskalaiset haluavat tehdä siitä robotiikan Silicon Valley -tyyppisen innovaatio- ja yrityskeskittymän.
Odensen ympäristössä on yli 100 yritystä, jotka tekevät t&k-työtä yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja koulutuksen kanssa. Isäntien kertoman mukaan heillä on suuri pula asiantuntijoista ja myös yllättävästi paljon rahoitusta ja muita resursseja tarjolla. Sote-sektori oli kytkeytynyt vahvasti hyvinvointiteknologian kehittämiseen.
Yksi mielenkiintoisimmista esimerkeistä oli Blue Ocean Robotics ja sen ympärille rakentuneet laajat verkostot. Julkisen sektorin rooli oli suomalaisten tiedepuistojen tapaan luoda toiminnalle selkeät puitteet, auttaa rahoituksessa ja yritysten hautomotoiminnassa.
Innovaatioiden ja yritysten perustamiseen oli kehitelty oma eräänlainen spin off - generaattori, jonka ideana oli etsiä ja tukea uusia tuote- ja yritysideoita ja mahdollisimman nopeasti saada ne itsenäisiksi yrityksiksi ja toiminta kannattavaksi.
Tanskalaiset ovat etenkin hoivakodeissa ottaneet käyttöön sosiaalisia robotteja kuten hylkeitä, kissoja ja muita etäläsnäoloon liittyviä ratkaisuja.
Tulevaisuudessa on entistä paremmin huomioitava käyttäjien, asiakkaiden ja potilaiden palvelukokemukset. Robotiikka tuo tähän uuden elementin, esimerkiksi kun on kyse ajanvarauksesta, diagnostiikasta tai logistiikasta. Sote-sektorilla olisi opittavaa teollisuudessa käytössä olevista toiminnanohjaus- ja logistiikkajärjestelmistä.
Suuren digi-innostuksen keskellä on hyvä muistaa, että digiloikka ei ole kaikille samanmittainen – joillekin se on lyhyt ja toisille pitkä. Kaikki on otettava mukaan. Jos tämä unohtuu, olemme pulassa.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti