tiistai 2. toukokuuta 2017

Osallisuutta ja hyvää elämää Pohjois-Savon lapsille

Minna Rytkönen on Pohjois-Savon LAPE-muutosagentti


Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) ytimessä on jokaisen lapsen oikeus hyvään elämään. Hyvä elämä rakentuu välittävien ja kannustavien ihmissuhteiden myötä arjen ympäristöissä, joissa lapsi tuntee olonsa osalliseksi, hyväksytyksi ja turvalliseksi.
Tarkoituksena on edistää lapsilähtöistä toimintakulttuuria sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta, oikea-aikaisuutta ja yhteensovittamista. Lapsen edun toteutumista vahvistetaan ottamalla nykyistä aktiivisemmin huomioon perheiden monimuotoisuus sekä vanhemmuuden tuki erilaisissa perheiden elämäntilanteissa.
Hyvinvointia saavutetaan, kun aito osallisuus toteutuu. Siihen ei kuulu arvioinnin kohteena oleminen. Lapsi ja perhe ovat itse aktiivisia toimijoita. He määrittävät, mistä oma hyvä elämä muodostuu sekä millaista tukea ja mihin he sitä tarvitsevat.
Työntekijöiden tehtävänä on auttaa lapsia ja perheitä oman hyvän määrittelyssä. He kokoavat tarvittavat keinot ja tuen muodot avuksi. Osallisuuden mahdollisuuksia lisätään satsaamalla arkisiin kohtaamisiin luonnollisissa ja digitaalisissa ympäristöissä. 
Lapsen oikeus hyvään elämään toteutuu arkisissa kohtaamisissa ja päätöksenteossa. Tällöin muutostyö kohdistuu lapsilähtöisen toimintatavan vahvistamiseen. Tämä edellyttää jokaisen lapsen kanssa toimivan ja työtätekevän aikuisen mielessä lapseen liittyvien asenteiden, ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen tunnistamista ja työstämistä.
Osallisuudelle tilaa antava vahvistava kohtaaminen herättää tunteen, että minut hyväksytään ja minusta ollaan kiinnostuneita. Se luo ihmisten välille luottamusta ja madaltaa kynnystä ottaa puheeksi mielen päällä olevia asioita. Näin päästään askeleen lähemmäksi oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea.
Jokaisen lasten kanssa toimivan aikuisen tehtävänä on tiedostaa oma merkityksensä ja vastuunsa lapsen arjessa. Missiona onkin, että kaikki Pohjois-Savossa lasten arjessa toimivat ja työtätekevät aikuiset sitoutuvat kohtaamaan lapsen vahvistavalla tavalla.
Lapsen oikeuden ja edun toteutumisen kannalta merkittävää on myös se, että jokainen aikuinen kantaa rohkeasti vastuunsa puheeksi ottamisen paikoissa ja tietää, mitä tehdä, kun jotain pitäisi tehdä. Aikuisten aito kiinnostus lapsesta ja ymmärrys hänen edustaan on avain onnistuneeseen ja vaikuttavaan yhdessä tekemiseen ja koko perheen hyvinvointiin. 
Pohjois-Savossa lasten ja perheiden muutos toteutetaan YHDESSÄ! -ohjelmassa. Ohjelma kokoaa yhteen sote-toimijat, tulevaisuuden kuntapalvelut, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijat sekä lapset, nuoret ja perheet. Muutosagentin tehtävänä on tukea kunnissa ja maakuntatasolla ohjelman etenemistä sekä mahdollistaa, innostaa ja sitouttaa toimijat mukaan muutokseen. Tehtävä on vaativa, mutta lapsen oikeuden ja edun edistämiseen on helppo innostua ja sitoutua. Eikö vain?  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti