maanantai 18. tammikuuta 2016

Lumoava sote 2035

Martti Kekomäki
professori


Eletään vuotta 2035. Muutama vuosikymmen sitten aloitettu uudistustyö on johtanut tehokkaaseen, asiakaskeskeiseen ja tasa-arvoiseen palvelujärjestelmään. 

Palvelujen järjestäminen on vastuutettu viidelle suuralueelle, jotka akkreditoivat tuottajaketjut ja vastaavat tietoteknisten ratkaisujen toimivuudesta. Lisäksi suuralueet seuraavat sote-työn vaikuttavuutta ja koordinoivat alueensa koulutus- ja tutkimustyötä. Yksittäisiä palveluprosesseja valvotaan hoitotiedon tietoalkioihin perustuvan toisiotiedon avulla ja ajantasaisesti. Seurattavat laatu-ulottuvuudet sisältävät vaikuttavuuden ja tasa-arvokriteerien täyttymisen lisäksi tehokkuuden, turvallisuuden, potilaskeskeisyyden ja oikea-aikaisuuden.

Tuottajien joukkoon kuuluvat myös yksityiset, keskenään liittoutuneet ammatinharjoittajat, joissa on sekä terveys- että sosiaalialan osaajia. Heitä on muun muassa case management -tehtävissä. Liittouduttuaan he säilyttävät ammatinharjoittajastatuksensa, minkä takia hallintobyrokratia, kuten työehtosopimusten sitovuus, on karsiutunut minimiin. Korvausperusteet sidotaan toiminnan laatuun. Työyksikkökorvaukset seuraavat julkisen sektorin kustannuskehitystä. Sen seuranta perustuu vahvaan sisäiseen laskentatoimeen.

Sote-raha on palautettu kiertämään kunnan tilikirjan kautta. Kunnille on näin luotu vahvat kannusteet preventiiviseen toimintaan, jonka pilareita ovat sivistystyö, liikuntatoimi ja nuorisotyö. Luonnon läheisyyttä ja vuodenaikojen vaihtelua käytetään hyväksi kaikkien elämänotteen vahvistamisessa. Onnistuneen alueellisen kokeilun jälkeen perustulon käyttö on laajentunut kattamaan koko maan. Kaikille on voitu sen avulla tarjota mielekästä jokapäiväistä työtä.  Työttömyysluvut ovat painuneet noin 3 %:n tasolle.

Perhepolitiikassa ykköstavoitteeksi on asetettu ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisu. Sen vuoksi alle viisivuotiaiden lasten toistuvat kiireelliset huostaanotot ovat vaihtuneet adoptiokäytännöksi. Jo pelko oman biologisen lapsen huoltajuuden menettämisestä on johtanut huomattavaan peiliin katsomiseen ja ryhtiliikkeeseen.

Ylisukupolvista hoivaa tuotetaan rakennus- ja kaavoituspolitiikalla, joka suosii kolmen sukupolven asumista lähekkäin. Elämän eri vaiheet tulevat tutuiksi ja keskinäinen huolenpito epäbyrokraattiseksi. Omaishoidon tuki ensin kaksinkertaistettiin vuoden 2016 tasosta, jonka jälkeen sitä vielä lisättiin. ”Kunnalliskoti” oli enää ani harvan vanhuksen asuinympäristö.

Toivon lisääntyminen yhteiskunnassa on vähentänyt tuntuvasti päihteiden käyttöä. Kovien huumausaineiden välittämisestä langetetut vankilatuomiot suoritetaan lyhentämättöminä loppuun saakka. Tupakan polttaminen on jo jäänyt historiaan ihan samalla tavalla kuin lattialle sylkeminen.

Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka on tuottanut hyvää tulosta Euroopan Unionin horjuvan politiikan muututtua kansallisiksi ratkaisuiksi. Vuotuinen maahanmuutto, noin 15 000 henkilöä, on tuonut toivottua nuorehkoa, aktiivista ja ammattitaitoista väkeä mitä kirjavimpiin tehtäviin. Suomi on aidosti monikulttuurinen maa ja samalla väestöllinen segregaatio on estetty tehokkaasti.

Sote-tutkimustyö on keskittynyt vahvasti tehtyjen rakenne- ja toimintaratkaisujen kustannusvaikuttavuuden selvittämiseen. Se hyödyntää maan lähes ainutlaatuista henkilötunnusjärjestelmää, jossa toiminnan pitkäaikaistulosten, vuosien ja vuosikymmenten saavutusten seuranta on kattavaa.

Teknisissä innovaatioissa maa on nostanut itsensä etämonitorointitekniikan kärkeen. Kotonaan asuvilla vanhuksilla on vahvat, valokuitutekniikan tukemat videoyhteydet, joita he käyttävät myös jokapäiväiseen keskinäiseen kommunikointiinsa. Kukaan ei tunne olevansa yksin ja hylätty.

Palvelujärjestelmää täydentävät matalan kynnyksen sote-kioskit, joita pyörittävät sote-alan kokeneet ammattilaiset. Hoitojonoista on päästy eroon soveltamalla ”failure demand”-analyysiä EKSOTEn psykiatrian 2010-luvun alussa aloittaman kulttuurin mukaisesti.

Hyvinvointipalveluiden bkt-osuus kasvoi vuoteen 2022 saakka, jonka jälkeen se kääntyi pysyvään laskuun.


15.6.2015)


Kuvituskuva
sunlight-768141_960_720 pixabay.jpg (image/jpeg)  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti