tiistai 13. joulukuuta 2016

Onko pakko muuttaa?Tiina Sotkasiira, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto (vas.)
Eeva Jokinen, professori, Itä-Suomen yliopisto


Eri puolella Suomea asuvien ihmisten suuret terveys- ja hyvinvointierot ovat olleet esillä eri medioissa. Ratkaisuksi on esitetty muun muassa uutta Pohjois-Karjala-projektia, jonka ideana olisi palveluiden keskittäminen elinvoimaisiksi arvioituihin maakuntakeskuksiin.

Keskustelussa on otettu esiin muuttoliikkeen vaikutukset palvelurakenteisiin. Yksinkertaistettuna: Siellä, missä ei ole ihmisiä, ei ole juuri palveluitakaan.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet palvelurakenteen vaikutukset muuttohalukkuuteen ja ihmisten arkeen. Syrjäseudulla asuminen ei nimittäin nykypäivänä onnistu keneltä tahansa. Se vaatii voimavaroja, joista kyky kyyditä itsensä ja läheisensä palveluiden äärelle on yksi tärkeimmistä. Palvelut ja niiden puute asettavat ehtoja esimerkiksi terveyspalveluiden käyttämiselle ja sitä kautta hyvinvoinnille.

Usein törmää väitteeseen, jonka mukaan suomalainen aluepolitiikka perustuu koko maan asuttuna pitämiseen. Tutkimusten valossa tämä ei pidä paikkaansa. Väite on pikemminkin retoriikkaa, jolla perustellaan keskittämiseen perustuvaa aluepolitiikkaa. Reuna-alueita on jo vuosien ajan tyhjennetty palveluista ja ihmisistä. Syrjäseuduilla "lähipalveluihin", kuten kouluun, päiväkotiin tai terveyskeskukseen, voi olla tuntien matka.

Siinä missä valtion toimintojen hajasijoittaminen on osoittautunut hitaaksi ja poliittisesti araksi kysymykseksi, palvelujen keskittämisestä pienemmistä yhteisöistä ja yksiköistä suurempiin puhutaan melko tavalla luonnollisena kehityskulkuna. Valtio on vetäytymässä keskuksiin. Syrjässä palveluja toteutetaan projektiluontoisesti sekä kasvavassa määrin kolmannen sektorin toimesta.

Ajallemme on tyypillistä, että syrjäseutuja ei nähdä itsessään tärkeinä paikkoina. Pikemminkin ne ovat muodostuneet kuvaksi siitä, mitä niistä kaupunkiin verrattuna puuttuu. Tätä ajatusrakennelmaa on syytä ravistella.

Aluepolitiikka ei ole todellisuutta sellaisenaan. Kyse on aina kompromisseista ja tärkeysjärjestyksistä. Yksikään uuden aluepolitiikan iskusanoista, kuten aluekeskukset, tietotalous ja digitalisaatio, ei ole vain tulevaisuuden ilmiö, joka toteutuakseen "vaatii" meiltä jotain tässä hetkessä. Ne ovat osa nykyistä kamppailua, jossa neuvotellaan siitä, kuinka hyvinvointi järkeillään, keiden etuja ajetaan ja keiltä otetaan pois.

Pohjois-Karjala-projekti syntyi 1970-luvulla vastaamaan kansanterveyden ongelmiin. Nykyisen aluepolitiikan keskiössä ovat paitsi sosiaali- ja terveyspolitiikka, myös työpolitikka, digitalous, asuntopolitiikka, koulutuspolitiikka ja kulttuuripolitiikka.

Syrjässä asuvat ihmiset hakevat vaihtoehtoja kehitykselle, jonka myötä "kaikki" muuttavat suurten kasvukeskusten kalliisiin asuntoihin. Millaiset ratkaisut siis rakentavat arkea, jossa aikaa ja rahaa jää myös itse elämiseen?


Lisää aiheesta:
Armila, P., Käyhkö, M. & Halonen, T. (toim.) 2016. Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Tedre, S., Pöllänen, S. & Voutilainen, M. (toim.) 2016. Maaseudun näkökulmasta - tarkennuksia hyvinvointipalveluiden muutoksiin. Joensuu: Kirjokansi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti