torstai 27. lokakuuta 2016

Open data - rajattoman tiedon äärellä Irlannissa


Aino Heikura
suunnittelija
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto


Lokakuussa pääsin osallistumaan Improve-hankkeen partneritapaamiseen Irlannissa. Matkalla kävimme läpi hankkeen ajankohtaisia asioita sekä perehdyimme tarkemmin teemaan ”Open data”. Yksinkertaistettuna kyse on kaikille avoimesta, ilmaisesta ja uudelleen käytettävästä tiedosta, joka on saatavilla internetistä. Avointa dataa ovat niin ilmaiset karttapalvelut kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamat ja kokoamat tilastotiedot.

Yksi avoimen datan erityispiirteistä on se, että sitä voi hyödyntää vapaasti myös kaupallisesti. Seminaarissa käsiteltiin eri tapoja, joilla avointa dataa on hyödynnetty tai kuinka sitä on tuotettu ja jalostettu uusiin muotoihin. Keskeisiä sektoreita avoimen datan hyödyntämisessä ovat aluesuunnittelu sekä sosiaali- ja terveysala. Tarjolla olevaa tietoa on lähes rajattomasti, mutta siitä huolimatta (tai osittain juuri sen takia) sen hyödyntäminen on haaste.

Pohjois-Karjalassa olemme Improve-hankkeen myötä kehittämässä toimintamallia, jossa etäyhteyksiä ja internetin ilmaisia sovelluksia voidaan hyödyntää osana palveluntuotantoa. Tavoitteena on luoda tietokoneiden ja etäyhteyksien myötä interaktiivinen tila, jossa useammassa paikassa olevat ryhmät saadaan saman lähetyksen äärelle siten, että eri paikoissa olevat yleisöt pääsevät seuraamaan samaa lähetystä ”pääkohteesta”.

Pilotteja, joissa testataan erilaisten tapahtumien lähetystä useammalle kohdeyleisölle eri puolille maakuntaa, tullaan toteuttamaan hankkeen aikana useita. Kokemusten ja palautteiden avulla kehitetään toimintamalli, joka on eri toimijoiden hyödynnettävissä  ja joka tukisi palveluiden järjestämistä harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen maakunnassa.

Pohjois-Karjalan Martat ovat hankkeessa liitännäispartnerina. Marttojen toiminnan kannalta keskeistä on ihmisten tavoittaminen. Uusia etäyhteyksien mahdollistamia palvelumuotoja pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään esimerkiksi siten, että ravintoneuvontaa voidaan lähettää samalla kertaa useampaan kohteeseen etäyhteyksien avulla. Kenties tulevaisuudessa jopa marttailtaan voisi osallistua etänä.

Improve-hankkeen avulla pyritään löytämään keinoja, joilla voidaan tukea julkisten palveluiden kehittämistä entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Hankkeessa on mukana kumppaneita kuudesta eri maasta (Irlanti, Pohjois-Irlanti, Islanti, Ruotsi, Norja ja Suomi). Rahoitus hankkeelle on myönnetty NPA-ohjelmasta (Northern Perphery and Arctic). Kaikille hankkeessa mukana oleville alueille yhteistä on se, että haasteita ihmisten arkeen sekä palveluiden tuottamiseen tuovat harva asutus, pitkät etäisyydet sekä pohjoiset olosuhteet.

Suomesta hankkeessa on mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Karelia ammattikorkeakoulu. Liitännäispartnereina hankkeessa toimivat Marttojen lisäksi  Siun sote sekä Joensuun kirjastopalvelut.

Lisätietoja hankkeesta: Improve

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti