perjantai 13. huhtikuuta 2018

Lisää osaamista lastensuojelun dokumentointiin


Noora Partanen,
sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus järjesti Joensuussa 19.3.2018 koulutustilaisuuden lastensuojelun dokumentointiosaamisesta ja asiakassuunnitelmista. Tilaisuuteen osallistui sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajia eri puolilta Siun Soten aluetta.

Lapsioikeusasiamies Mirjam Araneva oli paikalla puhumassa asiakassuunnitelman merkityksestä, tavoitteista ja laatimisesta lastensuojelussa. Lisäksi saimme kuulla Aino Kääriäisen, professori (ma.), videoluennon asiakassuunnitelman kirjoittamisesta sosiaalityössä. Luento sisälsi konkreettisia esimerkkejä sekä neuvoja dokumentointiosaamiseen.

Päivän palaute oli erittäin positiivista, ja osallistujat kokivat sisällön hyödyllisenä. Samanlaiselle koulutukselle nähtiin tarvetta myös tulevaisuudessa.

Palautteissa myös pohdittiin, miten dokumentointi voisi parhaiten onnistua nykyisessä työtilanteessa. Moni mietti, miten omaa työskentelyä tulisi kehittää, jotta tämänhetkisillä asiakasmäärillä selviäisi kirjoittamisesta vaaditulla tavalla. Lisäksi palautteissa kaivattiin konkreettista mallia hyvään ja napakkaan asiakassuunnitelmaan, johon olisi kirjattu ”kaikki”.

Paranisiko lastensuojelun dokumentointiosaaminen, jos jo sosiaalityön opintoihin sisällytettäisiin kirjaamisen kurssi? Tällä hetkellä yliopiston tarjonnassa on kirjoitusviestinnän kurssi, joka ei kuitenkaan pysty antamaan pohjaa esimerkiksi lastensuojelun asiakaskirjaamiseen tai asiakassuunnitelman tekoon.

Lukuvuoden 2017–2018 Lastensuojelun sosiaalityö -kurssin osaamistavoitteissa määritellään, että kurssin jälkeen opiskelija kykenee arvioimaan lastensuojelun tarvetta aiheuttavia tekijöitä sekä tietää, miten lastensuojelun tarvetta arvioidaan. Voisiko Lastensuojelun sosiaalityö -kurssiin sisältyä asiakassuunnitelman tekoon liittyviä harjoituksia? Näin opiskelijat omaksuisivat jo opiskelun aikana asiakassuunnitelman yleiset periaatteet ja saisivat pohjan, jonka päälle työelämässä olisi helppo rakentaa oma rutiini.  

Työntekijöiden lisäkoulutus kirjoittamiseen ja dokumentointiosaamiseen helpottaa työntekijöiden tiedonmuodostuksen prosessia, jolla on vaikutusta myös asiakkaan elämään. Asiakirjoihin tutustumalla tehdään tulkintoja sekä asiakkaasta että tehdystä työstä.

Kirjaaminen ei saisi olla ylimääräistä työtä, vaan se on sisällytettävä kuuluvaksi asiakasprosessiin ja työaikaan. Dokumentoinnin tulisi olla tiivistä ja napakkaa eikä viedä liikaa työntekijän aikaa. Tämä onnistuu hyvällä koulutuksella sekä selvillä ohjeistuksilla.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti